Gratis verzending vanaf € 100

Beste prijs/kwaliteit

Ruim 25 jaar ervaring

Privacyverklaring

CareSys

Oudenhof 18

4191 NW GELDERMALSEN

KvK-nummer: 11027010

Website: www.caresys.nl

service@caresys.nl


Website

Als wij het hebben over de website dan wordt daar mee bedoeld: www.caresys.nl⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠


Cookies

Als je gebruikt maakt van de website dan worden standaard de volgende cookies gebruikt:

 • Verzamelen en analyseren van statistieken (Google Analytics);
 • Het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties;
 • Inloggen bij je account;
 • Opgeslagen items in de ‘winkelwagen’ blijven staan;

Deze cookies worden ongeveer 90 dagen bewaard.


Persoonsgegevens

 • Als we persoonsgegevens van je verwerken worden deze uitsluitend gebruikt om de overeenkomst te kunnen sluiten en uit te voeren.
 • Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij en voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst c.q. voor de garantie.
 • Persoonsgegevens worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.
 • Je kan ons om inzage, wijziging of verwijdering van jouw persoonsgegevens vragen. De aanvrager hiervan dient zich te legitimeren.
 • De (persoons)gegevens die we verzamelen zijn: naam, adres, woonplaats, postcode, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer, bestelhistorie, facturen.
 • Het kan zijn dat je ons apparaten ter beschikking stelt waarop persoonsgegevens staan. Wij adviseren je om persoonsgegevens zo veel als mogelijk is van apparaten die je aan ons verkoopt of ter beschikking stelt te verwijderen. Wij zijn niet aansprakelijk indien er via ons of door ons ingeschakelde derden persoonsgegevens van jou verloren gaan of in handen vallen van vreemden.
 • Als wij apparaten niet zelf kunnen repareren kunnen we daarvoor derden inschakelen of de apparaten aan de importeur, fabrikant, distributeur of andere derde ter reparatie aanbieden. Afhankelijk van de omstandigheden kan het dus zijn dat (ook) deze partijen persoonsgegevens van jou verwerken.
 • Wij bewaren jouw persoonsgegevens zorgvuldig.
 • Jouw bestelhistorie blijft ongeveer 6 jaar bewaard.

Account en wachtwoord

Voor aankopen via de website dien je een account aan te maken. Ieder account is beveiligd met een wachtwoord. Je bent zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met het wachtwoord. We gaat ervan uit dat als wordt ingelogd met het wachtwoord, dit geschiedt door de eigenaar van het betreffende account.


Klacht

Indien je meent dat jouw privacyrechten worden geschonden, heb je het recht om daar een klacht over in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).


Datalekken

Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden, melden we dat zonder onredelijke vertraging aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

Wanneer de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoud voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, delen wij de betrokkene(n) de inbreuk in verband met persoonsgegevens onverwijld mee.


Versie van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 9 juli 2021.